اطلاعیه شماره دو

باعنایت اقا علی بن موسی الرضا از روز شنبه 6ابان.ساعت18. ثبت نام اولین کاروان پیاده به سمت بارگاه ملکوتی امام رضا اغاز می گردد. ثبت نام بصورت گروهی .در غالب کارونهای دانشجویی به مسئولیت معاون محترم فرهنگی دانشگاههای ازاد اسلامی مرکز استان.وثبتنام بصورت انفرادی .درصورت تکمیل ظرفیت با قرعه کشی . می باشد. مهلت ثبت نام تا بیست ابان ماه است وقابل تمدید نیست .

چاپ

Copyright © 2017 vadieh.ir