اطلاعیه شماره هشت اعتکاف دانشجو و اساتید 18

همراهان گرامی لطفا پس از اخذ پرينت تاييده اوليه اعتكاف از سيستم، نسبت به مراجعه در روز پنجشنبه 9 خردادماه

جهت دريافت كارت ورودی مورد تائید آستان قدس رضوی و شركت در جلسه توجيهي اقدام فرمائيد. 

تذكرمهم:

1- پرینت مذكور صرفا به معني تاييد شما جهت شرکت در مراسم اعتكاف مي باشد

"جهت حضور در اعتکاف الزاما باید روز پنجشنبه با ارائه این برگه نسبت به تحویل کارت ورودی آستان قدس رضوی  اقدام فرماييد"

2- درصورت عدم تطبيق مشخصات ثبت نام با كارت دانشجويي /كارت اعتكاف ابطال و وجه پرداختي عودت نمي گردد

آدرس محل تحويل كارت اعتكاف وجلسه توجيهي :(خواهران و برادران)

ميدان پارك ملت- دانشگاه فردوسي – آمفي تاتر دانشكده علوم پايه

زمان تحويل مدارك و تكميل شركت در اعتكاف(هم زمان) : 

روزپنجشنبه 9خردادماه ساعت 10 الي 17 

www.vadieh.ir

http://sapp.ir/vadieh_ir

چاپ

Copyright © 2017 vadieh.ir